Moped (AM körkort)

Denna utbildning är till för de som vill köra EU-moped (AM-körkort) i en hastighet av max 45 km/h. Vi har regelbundna kursstarter till vår populära mopedutbildning och ett upplägg som passar alla! OBS! Praktiska moment börjar tidigast i Mars månad.
Pris: 5 900 kr
Bokning: Kontakta oss
Kommande tillfällen: Startar regelbundet

Kommande tillfällen

Kurskod 240820 Fullbokad

3 teoritillfällen
(v.34-35)

Kurskod 240903

3 teoritillfällen
(v.36-37)

Teori 1

20 augusti kl. 16,00 till 19,00

Teori 1

3 september kl. 16,00 till 19,00

Teori 2

22 augusti
kl. 16,00 till 19,00

Teori 2

5 september
kl. 16,00 till 19,00

Teori 3

27 augusti kl. 16,00 till 19,00

Teori 3

10 september kl. 16,00 till 19,00

Körkort för moped klass 1 - AM

Vem skall gå kursen?

Från det att man är 14 år och 9 månader är det tillåtet att börja övningsköra med moped klass 1 på en godkänd trafikskola. Du kan ta AM körkortet när du har fyllt 15 år, gått en mopedutbildning hos oss, fått godkänt på körningen samt klarat trafikverkets teoriprov.

Krav för att ta AM körkort för moped

Enligt trafikverket behöver du uppfylla följande krav för att ta AM körkort:

1. Du har ett körkortstillstånd.
2. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
3. Du har gått en mopedutbildning hos en behörig utbildare.
4. Du har fyllt 15 år.
5. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov på Trafikverket.
6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Innehåll och omfattning

Utbildningen innehåller litteratur, teorikurs – fyra tillfällen á två timmar samt manöverbana 1 tim. och körlektioner 3 tim. Utbildningen för AM körkort är med andra ord minst 12 timmar lång. Vid behov av fler körlektioner för att bli godkänd på körmomenten måste fler körlektioner köpas till. Efter att teorin och körlektioner är avklarade behöver man också klara ett teoriprov hos Trafikverket. Trafikverkets teoriprov ingår inte i ovanstående pris.

För att erhålla AM-körkortet krävs att körningen är godkänd, något som ansvarig trafiklärare bedömer. Dessutom krävs som nämnt ovan, ett godkänt resultat på teoriprovet på Trafikverket. När du är klar och har gjort det som krävs, kontaktar du trafikskolan för att boka ett kunskapsprov.

Kursstarter och anmälan

När du skriver in dig till utbildningen bokas du upp på samtliga teorilektioner. Datum för körlektionerna informerar din lärare om. För att få köra körlektioner måste du ha ett godkänt körkortstillstånd. Körlektionerna sker på dagtid.

Betalning av utbildningen ska ske senast kursstart. Körkortstillstånd ansöker man om på transportstyrelsen.se.